PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS IRIGASI KABUPATEN KUDUS

JALAN INSPEKSI

No. Posisi Jalan Lebar Jalan Perkerasan Koordinat Pangkal Koordinat Ujung foto awal foto ujung
1 KIRI 0.50 TANAH 110.87331, -6.72769 110.87190, -6.74348
2 KANAN 1.00 TANAH 110.85559, -6.83246 110.85277, -6.84350
3 KANAN 2.40 BETON 110.83044, -6.78422 110.83085, -6.78658
4 KIRI 2.00 BETON 110.83096, -6.78627 110.82901, -6.78906
5 KANAN 2.50 BETON 110.82891, -6.78917 110.82686, -6.79546
6 KIRI 2.50 ASPAL HOT MIX 110.82913, -6.79073 110.82961, -6.79086
7 KIRI 1.50 TANAH 110.84517, -6.84056 110.84573, -6.84085
8 KIRI 2.00 TANAH 110.84507, -6.84055 110.84397, -6.84133
9 KIRI 2.50 BETON 110.81711, -6.81662 110.81521, -6.81743
10 KIRI 1.00 TANAH 110.81455, -6.81852 110.81224, -6.81822
11 KIRI 2.60 BETON 110.81448, -6.82359 110.81502, -6.82356
12 KIRI 2.00 TANAH 110.81468, -6.82369 110.81379, -6.82549
13 KANAN 2.00 TANAH 110.81152, -6.82426 110.80739, -6.82341
14 KIRI 3.00 TANAH 110.84066, -6.83583 110.83848, -6.84155
15 KANAN 2.00 PAVING 110.84114, -6.73646 110.84040, -6.73945
16 KIRI 2.50 ASPAL HOT MIX 110.84041, -6.73947 110.84006, -6.73935
17 KIRI 3.00 PAVING 110.84006, -6.73935 110.83979, -6.73923
18 KANAN 0.40 BETON 110.83862, -6.74084 110.84059, -6.74165
19 KANAN 1.50 TANAH 110.79331, -6.76776 110.78866, -6.76938
20 KIRI 0.75 TANAH 110.88637, -6.76596 110.88644, -6.76710
21 KIRI 2.80 TANAH 110.84984, -6.74275 110.84822, -6.74673
22 KIRI 2.80 PAVING 110.84822, -6.74673 110.84733, -6.74755
23 KIRI 1.50 TANAH 110.84733, -6.74755 110.84064, -6.76756
24 KANAN 1.50 TANAH 110.84056, -6.76760 110.84347, -6.77464
25 KIRI 1.50 TANAH 110.84455, -6.77715 110.84426, -6.77803
26 KIRI 1.50 BETON 110.84426, -6.77803 110.84388, -6.77891
27 KIRI 1.50 TANAH 110.84388, -6.77891 110.84323, -6.78067
28 KIRI 0.70 TANAH 110.84376, -6.74996 110.83847, -6.75165
29 KANAN 0.50 TANAH 110.83732, -6.76036 110.83777, -6.76358
30 KIRI 3.00 TANAH 110.89225, -6.81305 110.89433, -6.81307
31 KANAN 2.70 BETON 110.93223, -6.82391 110.93460, -6.83086
32 KANAN 1.50 BETON 110.84779, -6.78325 110.84934, -6.78937
33 KANAN 1.00 PAVING 110.84934, -6.78937 110.84817, -6.79501
34 KANAN 2.50 BETON 110.84820, -6.79505 110.85034, -6.79565
35 KIRI 2.00 ASPAL HOT MIX 110.85279, -6.80233 110.85230, -6.80447
36 KANAN 2.00 ASPAL HOT MIX 110.85151, -6.80688 110.84980, -6.80876
37 KANAN 2.00 PAVING 110.84980, -6.80876 110.84924, -6.81095
38 KANAN 2.00 BETON 110.85045, -6.81168 110.85347, -6.81331
39 KANAN 3.00 ASPAL HOT MIX 110.85347, -6.81331 110.85511, -6.81355
40 KANAN 3.00 BETON 110.85511, -6.81355 110.85670, -6.81400
41 KIRI 2.50 BETON 110.86605, -6.81611 110.86507, -6.81863
42 KIRI 4.00 TANAH 110.86492, -6.81984 110.86426, -6.82414
43 KIRI 2.00 ASPAL PENETRASI MAKADAM 110.86507, -6.81863 110.86492, -6.81984
44 KANAN 3.00 TANAH 110.86420, -6.82414 110.86367, -6.82782
45 KANAN 2.50 BETON 110.86452, -6.83950 110.86422, -6.84058
46 KANAN 2.50 TANAH 110.86422, -6.84058 110.86395, -6.84330
47 KIRI 2.00 PAVING 110.85045, -6.81168 110.84927, -6.81259
48 KIRI 2.50 ASPAL HOT MIX 110.84927, -6.81259 110.84890, -6.81452
49 KIRI 1.50 PAVING 110.84890, -6.81452 110.84852, -6.81648
50 KIRI 1.50 BETON 110.84782, -6.81691 110.84616, -6.81682
51 KANAN 2.00 TANAH 110.87049, -6.81642 110.87130, -6.81736
52 KANAN 2.00 ASPAL HOT MIX 110.87130, -6.81736 110.87125, -6.81799
53 KANAN 2.00 TANAH 110.87125, -6.81799 110.87278, -6.82068
54 KANAN 2.00 BETON 110.87278, -6.82068 110.87580, -6.82418
55 KIRI 2.00 TANAH 110.87605, -6.82419 110.87685, -6.82525
56 KANAN 2.00 BETON 110.87679, -6.82525 110.87641, -6.82656
57 KIRI 0.50 BETON 110.83605, -6.69413 110.83596, -6.69569
58 KIRI 0.50 TANAH 110.83596, -6.69569 110.83354, -6.70865
59 KANAN 0.80 TANAH 110.82849, -6.70335 110.83171, -6.70846
60 KANAN 0.50 TANAH 110.84091, -6.67511 110.83624, -6.68762
61 KIRI 0.50 TANAH 110.84675, -6.67943 110.84408, -6.68294
62 KIRI 0.60 TANAH 110.82941, -6.70534 110.82917, -6.71028